کمربند در قوطی سازی

قوطی سازی، قوطی گریس، قوطی 20 لیتری، قوطی کنیتکس، صنایع چاپ و بسته بندی تکمیل، صنایع چاپ و بسته بندی ، قوطی مواد شیمیایی، حلب تمام تخلیه فلزی، حلب تمام تخلیه رنگ، ظرف فلزی مخصوص مصارف شیمیایی، چاپ و بسته بندی، چاپ روی فلز، حلب تمام تخلیه 25 لیتری، حلب تمام تخلیه 20 لیتری، حلب تمام تخلیه 19 لیتری، حلب تمام تخلیه 17 لیتری ، قوطی سازی ، قوطی سازی تکمیل، واحد صنعتی تکمیل ، واحد صنعتی  تمامی مراحل ساخت کمربند توسط واحد قوطی سازی تکمیل در حال انجام می باشد که موجب شده است سرعت انجام کار بسیار بالا رفته و در دریافت سفارشات به خود اتکا داشته باشد. همچنین علاوه بر تامین نیازهای خود بخشی از نیازهای همکارانمان را نیز مرتفع ساخته ایم.

کمربند از مهمترین موارد در حلب های تمام تخلیه می باشد که در هر چه بهتر نگه داشتنه درب برروی قوطی نقش اصلی را ایفا میکند.

در ادامه خلاصه ای از روند تولید کمربند را آورده ایم:

 

     کمربندهای تولید شده هر کدام فرآیندهای مختلف قیچی کاری، پرس کاری و جوشکاری را به خود دیده اند. به این ترتیب که ورق های گالوانیزه در ابعاد مشخص و مهندسی شده توسط قیچی هایی با دهانه ی بزرگ، خرد می شوند. بعد از آن توسط دستگاه، به فرم U شکل در می آیند. چفت ها هم هر کدام توسط دستگاه پرس با قالب مخصوص ساخته شده اند. این دو در نهایت توسط دستگاه نقطه جوش به هم جوش داده می شوند.