دسته های مفتولی حلب تمام تخلیه

دسته های مفتولی  تولید شده در کارخانه قوطی سازی تکمیل جهت حمل کردن هرچه راحتتره حلب های تمام تخلیه و راحتی استفاده کنندگان عزیز می باشد. 

هر دسته ی ساخته شده در قوطی سازی تکمیل حاصل از 8 مرحله پرس کاری می باشد:

به این ترتیب که ابتدا چهار مرحله از پرس کاری ها بر روی مواد اولیه مفتولی قوطی سازی، قوطی گریس، قوطی 20 لیتری، قوطی کنیتکس، صنایع چاپ و بسته بندی تکمیل، صنایع چاپ و بسته بندی ، قوطی مواد شیمیایی، حلب تمام تخلیه فلزی، حلب تمام تخلیه رنگ، ظرف فلزی مخصوص مصارف شیمیایی، چاپ و بسته بندی، چاپ روی فلز، حلب تمام تخلیه 25 لیتری، حلب تمام تخلیه 20 لیتری، حلب تمام تخلیه 19 لیتری، حلب تمام تخلیه 17 لیتری ، قوطی سازی ، قوطی سازی تکمیل، واحد صنعتی تکمیل ، واحد صنعتیانجام شده که فرم اولیه دسته ها را به مفتول می دهد و پس از این مرحله پلاستیک دستگیره جای گذاری می شود که قابلیت حمل بدون آسیب زدن به دست را داشته باشد.

 

سپس چهار مرحله پرس کاری دوم بر روی دسته ها انجام می شود که باعث می شود دسته ها بعد از قرار گرفتن بر روی قوطی ها از جای خود بیرون نیایند و قوطی به راحتی حمل بشود.

 

جنس دسته ها از مفتول آهنی می باشد که روکش مس شده اند.

 

 

 

 


ارتباط با ما

تلفن :  02156543037
فکس : 02156543038

فروش: 09212002405
مالی:   09212005405

ایمیل:CanTakmil@Gmail.com

ارتباط با ما

تلفن :  02156543037
فکس : 02156543038

فروش: 09212002405
مالی:   09212005405

ایمیل:CanTakmil@Gmail.com