حلب تمام تخلیه 17 لیتری

  • -

حلب تمام تخلیه 17 لیتری

توضیحات

مشخصات فنی حلب های 17 ليتری:

1             قطر کف قوطی 271 ميلي متر

2             قطر درب قوطی 284 ميلي متر

3             ارتفاع تمام شده محصول 31 سانتی متر

4             حجم قوطی 17 ليتر

5             فاصله ميان خطوط روی بدنه10 سانتی متر

6             ضخامت ورق 0.3 میلی متر


ارتباط با ما

تلفن :  02156543037
فکس : 02156543038

فروش: 09212002405
مالی:   09212005405

ایمیل:CanTakmil@Gmail.com

ارتباط با ما

تلفن :  02156543037
فکس : 02156543038

فروش: 09212002405
مالی:   09212005405

ایمیل:CanTakmil@Gmail.com